e-Eğitim Nedir

Teknolojinin hızlı gelişimi eğitime olumlu yansımış ve eğitim sistemlerinde değişme sağlamıştır. e-Eğitim de bu gelişmelerin en önemlilerinden biridir. e-Eğitim, İnternet/İntranet (yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş zamanlı ya da zaman bağımsız diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel unsurlar ile etkileşim kurulabilinen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir eğitim yöntemidir.

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere, uzaktan eğitim farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği resmi veya kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

e-Eğitim’in Avantajları

  • Kişi öğrenme kapasitesine göre konuyu istediği kadar tekrar edebilir. Böylece konuyu öğrenememe sorunu ortadan kalkar.
  • Kişi eğitimi istediği zaman ve mekânda alma esnekliğine sahip olur.
  • Eğitimi alan bir seferde ne kadar çalışmak istediğine karar verebilir.
  • Eğitim giderlerinde önemli yer tutan ulaşım, eğitmen ve eğitim yeri masrafları ortadan kalkar.
  • Kişi ihtiyaç duyduğu her anda eğitim materyaline tekrar ulaşabilir ve eğitimi tekrar edebilir.
  • Örnek olay analizi gibi yöntemlerle teori ve pratik arasında ilişki kurulmasını ve öğrenilenlerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlar.
  • Eğitim materyalinin şartlara ve değişikliklere göre güncellenmesini kolaylaştırır. Böylece eğitimi alan en güncel bilgiye en çabuk yoldan ulaşır.
  • Zengin görsel ve işitsel içerik yardımıyla eğitimi daha çekici, zevkli ve anlaşılır hale getirerek öğrenmeyi artırır.
  • Güçlü ölçme ve değerlendirme sistemi ile eğitim alanların durumları hakkında ayrıntılı raporlar alınabilir.