CONNEXION İletişim ve İşbirliği Platformu

connexionConnexion, enformasyon çağında, çok sayıda insanla; üyeyle, çalışanla, ekiple, sürekli, hızlı ve etkili iletişim kurmak durumunda olan tüm organizasyonların; yani büyük, küçük tüm işletmelerin, kamu kurumlarının, ordu-polis gibi güvenlik güçlerinin, kar amaçsız kurulmuş vakıf ve derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, eğitim kurumlarının, medya gruplarının ihtiyacını hissettiği en gerekli araçtır. Organizasyonlar bu yepyeni araçla; iletişim ve işbirliği platformu Connexion’la değişimi takip edebilir, yönetebilir, kendilerini yenileyebilir, hizmet ve ürün kalitelerini arttırabilir, hedeflerini gerçekleştirebilir, sürdürülebilir rekabet avantajını elinde tutar.

Connexion öncelikle çalışanla, üyeyle, görevliyle, bayiyle, servis noktalarıyla kısaca işortaklarıyla etkin iletişim kurabilme ortamı sunar. Connexion’la bir bilgi, bir haber, bir duyuru, bir uyarı ihtiyaç doğduğu anda birkaç dakikalık iş yüküyle hazırlanır ve yayınlanır. Tanımlanan zamanda çalışanın ve şortağının tamamına, belli bir gruba ya da bir kişiye % 100 garantiyle ulaştırılır; görüldü/okundu bilgisi aynı anda raporlanır. Anlık iletişim ihtiyacını karşılayan Connexion’da sistematik çalışma da kapsanmıştır. Günlük Eğitim; sonucu hemen alınan Ölçümleme; bağlılığı artırıcı Sosyal Aktivite bölümleriyle kesintisiz değişim ortamında kurumların plan ve stratejilerini gerçekleştirmesini kolaylaştırır.

Toplu Duyuru ve Haberleşmeyle Farkındalığı Artırmak

connexion_1_buyukConnexion kitlesel haberleşme sistemidir. Duyuru, acil duyuru, uyarı tipindeki gönderiler kolayca hazırlanır ve tek bir kişiye, belli bir gruba gönderebilir ya da kayıtlı olan herkesçe aynı anda görülmesi sağlanır. Metin, animasyon, video formatlarıyla zenginleştirilmiş gönderilerle kurumlar, çalışanlarını ya da işortaklarını bilgilendirebilir ve uyarılarda bulunabilir.

Günlük Eğitim: Yeni e-Öğrenme Sistematiği

connexion_2_buyukConnexion, etkinliği yüksek, yeni bir eğitim sistematiği sunar. Kurumsal öğrenmede yepyeni bir boyut olan bu yapıda özel olarak hazırlanan ya da konulara bölümlenerek oluşturulan küçük e-öğrenme içerikleriyle kullanıcılar günde birkaç dakikalık eğitim alma imkânı bulurlar.Günlük Eğitim, gerek e-öğrenme, gerek sınıf, gerekse işbaşı eğitim yoluyla yapılan kurumsal öğrenme aktiviteleri ve operasyonlarının mükemmel bir destekçisi ve tamamlayıcısıdır. Günlük Eğitim için Flash animasyon, ses, simülasyon, HTML, text, resim ve video gibi her tür format kullanılabilmektedir. Günlük Eğitim sistematiğiyle, kişisel gelişime yönelik eğitimler, teknik eğitimler ve ürün tanıtım eğitimleri en hızlı ve en etkin şekilde verilebilmektedir.

Anında Ölçme ve Değerlendirme

connexion_3_buyukLMS yetenekleri eğitimde yeni bir dönemi başlatsa da, öğrenciye sadece dersi ve sınıfı sunmaktadır. Oysa öğrencinin gerçek hayatta eğitim sisteminin yanı sıra, kafelere, spor alanlarına, yüzme havuzuna, öğrenci derneklerine ve benzeri etkinlik ortamlarına ihtiyaçları vardır. Bu fikirden yola çıkılarak geliştirilen ideaLPMS, eğitim sistemi bilgilerinin yanı sıra tüm tartışma ve etkinlik bilgilerini de barındırabilen özgün bir yapı haline gelmiştir. Böylece kurumlar gerçek bir e-kampus yaratabilme ve yönetebilme yeteneğine sahip olmaktadırlar.

Sosyal Aktivitelerle Bağlılığı Yüksek Ekip

connexion_4_buyukConnexion, aynı amaç etrafında toplanmış insanlardan birbirlerini tanıyan, haberdar olan bir sosyal grup oluşturmak için en önemli yardımcıdır. Enformasyon çağında iş örgütlenmelerinde bireysel performansların önemi gittikçe artmakta hatta belirleyici olmaktadır. Ancak bireylere bir takımın parçası olduğu ve kendi performansının takıma; takımdaki bir başkasının performansının kendisine yararı olduğu/olacağını da anlatmak gerekmektedir. Connexion, yeni iş örgütlenmelerinin birbirlerini tanıyan, bilen insanlardan oluşmuş bir sosyal ağ ile başarıyı yakalayacaklarını bilen yönetimlere iyi bir imkân sunmaktadır.

Çalıştığımız Kurumlardan…

cte